رزومه اساتید

امین عدالت خواه
امین عدالت خواه

سوابق کاری:

  • رواندرمانگر، مشاور و مدرس دانشگاه
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  • مدرس کشوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکتر مریم دلاوری-روانشناس کودک و نوجوان
دکتر مریم دلاوری-روانشناس کودک و نوجوان

سوابق کاری:

  • روانشناس بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
  • روانشناس درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
  • روانشناس درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان.


دکتر علیرضا بوستانی پور
دکتر علیرضا بوستانی پور

سوابق کاری:

  • عضو متخصص انجمن مشاوره آمریکا، از سال 2016 تاکنون.
  • مدرس تأیید شده موسسه منابع بحران و آسیب کانادا، از 2017 تاکنون.­
  • عضو هیأت مدیره انجمن مشاوره ایران، از 1390 تا 1393.