گالری

اهمیت برنامه ریزی
اهمیت برنامه ریزی

امین عدالت خواه-روان درمانگر

ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

پروتکل ذهن آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی

ایجاد انگیزه در مراجعین مقاوم
ایجاد انگیزه در مراجعین مقاوم

امین عدالت خواه-روان درمان گر

مصرف مواد اعتیادآور
مصرف مواد اعتیادآور

امین عدالت خواه-روان درمان گر

ویدیو تکنیک های شفقت با خود
ویدیو تکنیک های شفقت با خود

تکنیک شفقت با خود

درمان متمرکز کوتاه مدت-قسمت دوم
درمان متمرکز کوتاه مدت-قسمت دوم

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره

درمان متمرکز کوتاه مدت-قسمت اول
درمان متمرکز کوتاه مدت-قسمت اول

دکتر علیرضا بوستانی پور- دکترای مشاوره

دوره مهارت زندگی
دوره مهارت زندگی

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا

شکست عاطفی در نوجوانان
شکست عاطفی در نوجوانان

امین عدالت خواه-روان درمان گر

مشاوره مجازی
مشاوره مجازی

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره

کارگاه روانشناسی خیانت
کارگاه روانشناسی خیانت

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا

خاطره تجاوز و تاثیرات آن
خاطره تجاوز و تاثیرات آن

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره

سیستم پاداش و تنبیه در کودک و نوجوان
سیستم پاداش و تنبیه در کودک و نوجوان

امین عدالت خواه-روان درمان گر

کارگاه روان درمانی کودک و نوجوان
کارگاه روان درمانی کودک و نوجوان

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا

کارگاه تخصصی بازی درمانی
کارگاه تخصصی بازی درمانی

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا

کارگاه تخصصی آسیب شناسی و درمان اضطراب
کارگاه تخصصی آسیب شناسی و درمان اضطراب

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا

روان درمانی تجاوز در بزرگسالان - قسمت دوم
روان درمانی تجاوز در بزرگسالان - قسمت دوم

امین عدالت خواه-روان درمان گر

روان درمانی تجاوز در بزرگسالان - قسمت اول
روان درمانی تجاوز در بزرگسالان - قسمت اول

امین عدالت خواه-روان درمان گر

روان درمانی پست مدرن - قسمت سوم
روان درمانی پست مدرن - قسمت سوم

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره و متخصص خانواده

 

روان درمانی پست مدرن- قسمت دوم
روان درمانی پست مدرن- قسمت دوم

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره و متخصص خانواده

روان درمانی پست مدرن- قسمت اول
روان درمانی پست مدرن- قسمت اول

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره و متخصص خانواده

کودک شاد
کودک شاد

ویژگی های یک کودک شاد

مدیریت زمان
مدیریت زمان

زمان: از باارزش ترین های زندگی ما

مفهوم شخصیت
مفهوم شخصیت

دکتر علیرضا بوستانی پور-دکترای مشاوره و متخصص خانواده

اوتیسم
اوتیسم

پسری که حرف نمی زد

کارگاه کاربرد موسیقی
کارگاه کاربرد موسیقی

کارگاه های تخصصی گروه روانشناسی چیستا