کودک و نوجوان

ناسازگاری در کودکان
ناسازگاری در کودکان

از نظر روانشناسی رفتارهایی ناسازگار شناخته می شوند که با نظر و دیدگاه دیگر افراد جامعه و یا خانواده و بزرگترها سازگاری ندارند.

مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(1)
مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(1)

مقایسه بهزیستی روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن آگاهی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

تاثیر آموزش مهارت ارتباطی بر خانواده دارای کودک اتیسم
تاثیر آموزش مهارت ارتباطی بر خانواده دارای کودک اتیسم

اتیسم بر سطح پویایی خانواده تاثیری جدی دارد به طوری كه سبب فشار مضاعف بر مراقبان، به ویژه مادران می شود.

تاثیر درمان مثبت نگر بر دانش آموزان کمال گرا
تاثیر درمان مثبت نگر بر دانش آموزان کمال گرا

درمان مثبت نگر بر کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش توانمندی ها، شادکامی و رضایت از زندگی تاثیر دارد.

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به دنبال تشخیص عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی هستند.

تاثیر خودشفقتی بر والدین کودکان اتیسم
تاثیر خودشفقتی بر والدین کودکان اتیسم

پژوهشگران دریافتند كه مشكلات رفتاری كودكان دارای اوتیسم می تواند منجر به بروز اضطراب، افسردگی در والدین آن ها گردد

تنظیم هیجان در کودکان اتیسم
تنظیم هیجان در کودکان اتیسم

 یکی از عواملی که در کودکان مبتلا به اوتیسم با کنش به چشم می خورد مشکل در کنشهای اجرایی است

پیدایش اتیسم و علل ایجاد آن
پیدایش اتیسم و علل ایجاد آن

مشخصات طیف اتیسم شامل تخریب کیفیت روابط اجتماعی و تخریب ارتباط است.

خون بازی چیست؟
خون بازی چیست؟

این بازی با خراشیدن دست یا پای شخص به دست خودش با ابزار تیغ, کاتر یا هر شیء تیز و برنده ایی صورت می گیرد

رفتارهای خودآسیبی در نوجوانان
رفتارهای خودآسیبی در نوجوانان

خودآزاری اغلب در احساساتی عمیق مانند حس ناتوانی، نداشتن گزینه ای برای انتخاب یا حس گرفتار بودن ریشه دارد.

علل انزواطلبی در نوجوانان و درمان آن
علل انزواطلبی در نوجوانان و درمان آن

عوامل متعددی موجب گوشه‌گیری در نوجوانان می‌شود...

خودآسیبی در نوجوانان
خودآسیبی در نوجوانان

برخی از نوجوانان ممکن است خودشان را ناقص کنند تا ارزش های والدین را زیر سوال ببرند و رد کنند. 

لجبازی در کودکان
لجبازی در کودکان

اغلب اوقات لجبازی های کودکان هدف دار هستند و آنها...

حرف زدن با کودکان
حرف زدن با کودکان

به جای قصه خواندن برای کودکتان، با او حرف بزنید.

استرس در کودکان
استرس در کودکان

هدف ما باید این باشد که در درجه‌ی اول، کودک خود را باور و به توانایی‌هایش اعتماد کند 

کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی
کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی

موسیقی‌درمانی رشته‌ای علمی است که متخصصین آن سالها تحصیل می‌کنند و مدارج عالی و دانشگاهی دارند و شیوه‌های گوناگون درمانی را می‌آموزند و بکار می‌برند.