فردی و میان فردی

خودآسیبی
خودآسیبی

(بریدگی یا آسیب به خود ویا معیوب سازی توسط فرد به خودش

اختلال شخصیت
اختلال شخصیت

اشخاصی که به اختلال‌های شخصیتی دچار هستند، صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند

انواع شخصیت های وابسته
انواع شخصیت های وابسته

معرفی شخصیت های وابسته

تاب آوری در افراد و عوامل موثر بر آن
تاب آوری در افراد و عوامل موثر بر آن

تاب‌آوری یا توانایی سازگاری مثبت با آسیب، یک موضوع روان‌شناختی است.

هرزه خواری (Pica)
هرزه خواری (Pica)

روانشناسان از این اصطلاح برای اشاره به خوردن مواد غذایی در حالت خام یا آماده نشده استفاده می کنند

کمال گرایی و ریشه روان شناختی آن
کمال گرایی و ریشه روان شناختی آن

در گذشته کمال گرایی به عنوان سازه ای تک بعدی، غیرانطباقی و ناکارآمد در نظر گرفته می شد.

Panic Attack چیست؟
Panic Attack چیست؟

پانیک اتک یک وقفه ناگهانی از ترس بسیار شدید است که در واقع می تواند باعث واکنش های فیزیکی شود

عوامل موثر در روابط میان فردی
عوامل موثر در روابط میان فردی

چه عواملی روابط میان فردی را تقویت می کنند..

روانشناسی انگیزشی
روانشناسی انگیزشی

انگیزه‌های انسان می‌توانند آشکار و یا نه چندان آشکار ، توجیه شده یا توجیه نشده و هوشیار یا ناهوشیار (Unconscious) باشند.