ذهن آگاهی

ذهن آگاهی-تاثیر تمرکز حواس بر سیستم ایمنی بدن
ذهن آگاهی-تاثیر تمرکز حواس بر سیستم ایمنی بدن

نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز حواس یا ذهن آگاهی می تواند به بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک نماید.

ذهن آگاهی-تقویت سیستم ایمنی بدن
ذهن آگاهی-تقویت سیستم ایمنی بدن

تحقیقات جدید نشان می دهد که ذهن آگاهی می تواند سیستم دفاعی طبیعی ما را تقویت کند.

مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(3)
مقایسه سه عامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان(3)

تاثیر ذهن آگاهی و نیاز به شناخت

تمرین های عملی ذهن آگاهی
تمرین های عملی ذهن آگاهی

از تمرینات ذهن آگاهی متفاوت زیادی در این جا یاد شده که به گونه ای با یکدیگر تنظیم شده اند تا اختلال اضظراب اجتماعی را کاهش دهند.

کاهش استرس بر اثر بهوشیاری
کاهش استرس بر اثر بهوشیاری

این دوره بر اساس رویكرد "كاهش استرس بر اساس بهوشیاری"  كه از سال 1979 در دانشگاه
ماساچوست به شكلی رسمی آغاز به كار كرده است طراحی و اجرا می گردد.

 

تاثیر مراقبه بر مغز
تاثیر مراقبه بر مغز

مطالعات بسیاری بر روی مزایای فیزیولوژیك مراقبه صورت گرفته اند كه از جمله جدیدترین آنها مطالعه ای است
كه دردانشگاه هاروارد انجام شده است.

ذهن آگاهی
ذهن آگاهی

افرادی که مراقبه میکنند، شادتر، موفق تر و سلامت تر از کسانی هستند که این کار را انجام نمی دهند.

ذهن آگاهی(mindfullness) چیست؟
ذهن آگاهی(mindfullness) چیست؟

شما سوالاتی در مورد ذهن آگاهی و مدیتیشن دارید. ذهن آگاه پاسخ آن سوالات را دارد.