اشتراک گذاری:

کتاب دلبستگی و خانواده

روش هایی برای مشارکت و یاری رساندن

١۶,٠٠٠ تومانسایر انتخاب ها
0 تومان

مبلغ نهایی
١۶,٠٠٠ تومان

با اطمینان خرید کنید!

اولین تجربه ما از شکل‌دهی و حفظ روابط در بافت خانواده رخ می‌دهد. این الگوهای اولیه‌ی دلبستگی، بر روابط افراد در بزرگسالی و چگونگی ادامه‌ی ارتباط آن‌ها با دیگران تاثیر می‌گذارد. شما چه با یک فرد کار می‌کنید و چه با کل خانواده او، بررسی جریان استرس و مقاومت در روابط، مسئله‌ای ظریف به شمار می‌رود. این کارگاه نظریه‌ی دلبستگی و پویایی‌های رایج در کار با سیستم‌های خانواده را کشف می‌کند. شرکت کنندگان یاد می‌گیرند که چگونه همزمان با بیش از یک نفر کار کنند. این دوره به میزان بالایی به صورت تعاملی و تجربی ارائه می‌شود و شرکت کنندگان، کاربردِ اصول و استراتژی‌های لازم برای کار با خانواده را یاد می‌گیرند.

 

برخی از موضوعاتِ مورد بررسی در این کتاب

  • اجزاء سیستم خانواده
  • یافتنِ فرایند و الگوهای ارتباطی
  • مولفه‌های سلامت در سیستم خانواده
  • قدرت مثبتِ دلبستگی
  • بافت فرهنگی در سیستم
  • قوانین گفته شده و ناگفته در خانواده
  • سلامت و مقاومت در الگوهای خانواده
 

اهداف یادگیری

  • ساختار اصلیِ سیستم خانواده را تعریف کنند.
  • الگوهای رایج در خانواده را که به سلامت کمتر یا بیشتر مربوط می‌شوند را توصیف کنند.
  • سه نمونه از مقاومت‌های اصلی در سیستم خانواده را بیان کنند

 

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی که برای کمک به خانواده‌ها کار می‌کند.

تهیه شده در:

موسسه بحران و چاره جویی (CTRI)

مترجمان : مهسا امیری ، زهرا کشفی

این کتاب همراه با کارگاه مربوطه ارائه می شود .

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .