اشتراک گذاری:

راهنمای عملی تدریس در کلاس های بزرگ و پرجمعیت

١٠,٠٠٠ تومانسایر انتخاب ها
0 تومان

مبلغ نهایی
١٠,٠٠٠ تومان

با اطمینان خرید کنید!

یکی از مشکلات اساسی آموزش و پرورش کنونی تعداد زیاد دانش آموزان نسبت به معلم و کمبود فضای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات است که این منجر به تنزل کیفیت آموزش، افزایش مردودی، ریزش تحصیلی، تکرار پایه، انصراف از تحصیل و همچنین مشکلات رفتاری می شود فلذا توجه به نحوه مدیریت، هدف گذاری، تدریس و ارزشیابی در کلاس های درس پرجمعیت یکی از مهم ترین چالش های نظام آموزشی است. در کتاب حاضر سعی شده است با تکنیک هایی نظیر شبکه سازی، ارزشیابی توسط همسالان، کار گروهی، یادگیری مشارکتی، یادگیری فعال، استفاده از دستیار در فرایند تدریس، استفاده از منابع محلی، سازماندهی محیط فیزیکی و روانی و... تا حدودی مشکل تراکم انبوه دانش آموزی در کلاس درس حل شود و کیفیت تدریس و یادگیری افزایش یابد و راهنمایی­ها و نکات عملی در اختیار معلمان و عوامل مدرسه قرار گیرد.

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی به تعداد زیادی از دانش آموزان تدریس می‌کند.

تهیه شده در:

سازمان یونسکو

مترجمان : صادق موسوی ، اعظم معتمدی

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .