اشتراک گذاری:

هر آنچه لازم است معلمان در مورد مشکلات خواندن و نوشتن بدانند

١٢,٠٠٠ تومانسایر انتخاب ها
0 تومان

مبلغ نهایی
١٢,٠٠٠ تومان

با اطمینان خرید کنید!

مهارت‌های سوادآموزی نه تنها شالوده‌ی یادگیری دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی مدارس هستند بلکه تاثیر زیادی بر روی موفقیت افراد در سال‌های بعد از مدرسه دارند. مشکلات خواندن و نوشتن روی مهارت‌های سوادآموزی افراد تاثیر منفی دارند، بنابراین برای رفع این مساله توجه به روش‌های کاربردی آموزش مهارت خواندن و نوشتن اهمیت پیدا می‌کند. در این کتاب سعی شده است با ارائه اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها، دانش معلمان و تجارب کلاسی افزایش یابد تا معلمان بتوانند به صورت موثرتر آموزش دهند؛ بدین منظور راهبردهای آموزشی متعددی در زمینه مهارت خواندن و نوشتن ارائه شده است.

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموزان را دارد.

نوشته:

پیتر وست وود

مترجم :

دکتر سوسن جباری ، دکتر فاطمه ترابی

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .