اشتراک گذاری:

درمان شناختی - رفتاری

١٣,٠٠٠ تومانسایر انتخاب ها
0 تومان

مبلغ نهایی
١٣,٠٠٠ تومان

با اطمینان خرید کنید!

یکی از روش های درمانی موثر در اختلالات روان‌پزشکی اعم از اختلالات نوروتیک و سایکوتیک درمان‌های شناختی‌ـ‌رفتاری می‌باشند. تلاش هم‌زمان درمان‌گر و بیمار جهت حل مشکلات فعلی بیمار مبنای اصلی این درمان می‌باشد به‌نحوی که بر مبنای شناخت‌درمانی نحوه ارزیابی افراد از موقعیت‌های مختلف (شناخت‌واره‌های آن‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن تلاش در تغییر رفتار بیماران، جهت بهتر گردیدن عملکرد و کیفیت زندگی آن‌ها می‌گردد.کتاب مذکور با توجه و تاکید بر روش‌های درمانی شناختی‌ـ‌رفتاری بیماری‌های مختلف و با نگارش شیوا و در عین حال ساده خود منبع مناسبی جهت دانشجویان کارشناسی روان‌شناسی، کارشناسی ارشد روان‌شناسی و دستیاران روان‌پزشکی جهت کارهای بالینی و تئوری می‌باشد. عموم افراد نیز می تواند از اصول مورد تاکید در این کتاب جهت تغییر رفتار و آشنایی با درمان‌های اختلالات روان‌پزشکی استفاده نمایند اما برنامه‌های درمانی ذکر گردیده می‌بایست حتماً تحت نظارت متخصصین بالینی تنظیم گردد.

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با راه های درمان اختلال های روان پزشکی را دارد.

نوشته:

چولیان سامرز

مترجم :

محدثه منوچهری ، فاطمه ترابی

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .