اشتراک گذاری:

کتاب مشاوره متمرکز کوتاه مدت

٢٠,٠٠٠ تومانسایر انتخاب ها
0 تومان

مبلغ نهایی
٢٠,٠٠٠ تومان

با اطمینان خرید کنید!

به دلیل منابع محدود و زمان کم، مداخلات مشاوره‌ای کوتاه مدت که مناسب و موثر باشند، تقاضا و مطالبات بیشتری دارند. این کارگاه طراحی شده است تا فراتر از مهارت‌های مشاوره‌ای معمول قدم بردارد و قدرت و اعتماد به نفسِ افزونی را به افرادی پیشنهاد دهد که تمایل دارند تا دانش پایه خود را در مهارت‌های فعلی خود گسترش دهند. شرکت کنندگان درک عمیق‌تری در مورد چهارچوب‌های مشاوره‌ای شناختی‌ـ‌رفتاری، روایت‌درمانی، درمان‌های متمرکز بر راه حل و تکیه بر توانمندی‌های مشاور پیدا می‌کنند. استراتژی‌های کاربردی و تکنیک‌های هر یک از این رویکردها کشف خواهند شد و با فرصت‌های تجربی همراه می‌شوند تا کاربرد آن‌ها در یک بافت مشاوره‌ای، ارزیابی و درک شود.

 

برخی از موضوعاتِ مورد بررسی در این کتاب

 • تاریخچه‌ی رویکردهای مشاوره
 • ارزش و هدف نظریه
 • درمان شناختی‌ـ‌رفتاری
 • درمان مبتنی بر راه حل
 • درمان مبتنی بر قدرت
 • روایت‌درمانی
 • فرآیند ارزیابی
 • کمک به مراجعان به منظور درک این فرایند

 

اهداف یادگیری

 • مولفه‌های کلیدی و رویکردهای جامع و برجسته‌ی مشاوره را توصیف کنند.
 • مهارت‌ها و استراتژی‌های متنوعی را در نقش‌ مشاور، به صورت متفاوت به کار گیرند.
 • درک کنند که باورهای فردی چگونه بر مشاور تاثیر می‌گذارد.
 • از سؤالات و فعالیت‌ها استفاده کنند تا به مراجعان در شناخت و مواجهه با اهدافشان کمک کنند.

 

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی که برای کمک به دیگران یرای درمان کوتاه مدت،فعالیت می‌کند.

 

تهیه شده در:

موسسه بحران و چاره جویی (CTRI)

مترجمان : مهسا امیری ، زهرا کشفی

این کتاب همراه با کارگاه مربوطه ارائه می شود .

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .