دکتر مریم دلاوری-روانشناس کودک و نوجوان

سوابق کاری:

 • روانشناس بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
 • روانشناس درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
 • روانشناس درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان.


تحصیلات

 • دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی در دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد در سال 1388، با معدل 35/18
 • مدرک کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد در سال 1385، با معدل 52/17

      عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و مکانیزم های دفاعی.

سوابق علمی- پژوهشی

 • انجام یک طرح پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی تهران با عنوان: «بررسی روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت در پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی» به عنوان یکی از مجریان اصلی طرح.
 • شرکت در طرح پژوهشی با عنوان: «مقایسه هوشبهر و عملکرد اجرایی کودکان کاندید پیوند سلول های بنیادی قبل و بعد از عمل پیوند»، که در مرکز تحقیقات هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی اجرا گردید (به عنوان یکی از همکاران اصلی طرح).
 • شرکت در طرح پژوهشی با عنوان: «بررسی سیر درمانی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی در اولین اپیزود سایکوتیک»، که در بیمارستان روزبه در حال اجرا می باشد (به عنوان یکی از همکاران طرح).

توانمندی های علمی

 • اخذ مدرک زبان انگلیسی در سطح Upper Intermediate- L16 از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • اخذ مدرک دوره آموزشی CBT (درمان شناختی رفتاری) اختلالات کودکان و نوجوانان از انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان، بیمارستان روزبه.
 • اخذ مدرک دوره آموزشی «تربیت مربی برای آموزش مهارت های زندگی به کودکان»  انجمن روان شناسی ایران.
 • اخذ مدرک از کارگاه آموزشی «شناخت درمانی کودکان»، دانشگاه شهید بهشتی
 • گذراندن دوره آموزشی PMT (آموزش مدیریت فرزند پروری به مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری) در مرکز طبی کودکان.
 • اخذ مدرک از کارگاه آموزشی « Sex Education for children »،  بیمارستان امام خمینی.
 • اخذ مدرک از کارگاه آموزشی « رویکرد خانواده در مدیریت رفتاری کودکان ADHD»، دانشگاه شهید بهشتی.

تألیفات

 • چاپ مقاله ای با عنوان « بررسی نتایج نمونه های غیر بالینی کودکان 9 ساله ایرانی در پاسخدهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نمونه های مشابه غیر ایرانی» در مجله علوم روانشناختی، دوره دهم، شماره 37، بهار 1390.
 • چاپ مقاله ای با عنوان « بررسی مقایسه ای روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت به کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی» در مجله پزشکی قانونی، دوره 16، شماره 3، پاییز 1389.
 • چاپ مقاله ای با عنوان: «تعیین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن» در مجله دست آوردهای روانشناختی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.
 • چاپ مقاله ای با عنوان: Role of culture and gender in Rorschach findings in 9 year old Iranian children در مجله Procedia Social and Behavioral Sciences،(2013)، 84، 1565- 1570.
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان « بررسی پایایی آزمون رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر» در مجله شخصیت و تفاوت های فردی، سال دوم، شماره 3، تابستان 1392، 51-72.
 • ارائه مقاله ای تحت عنوان «Relationship between irrational belief and defense mechanism» به کنگره بهداشت روانی (World Mental Health Congress) که 19 تا 23 آگوست 2007 در هنگ کنک چین برگزار گردید. این مقاله به صورت ارائه پاورپوینت مورد پذیرش قرار گرفت.
 • ارائه مقاله ای با عنوان: « Role of culture and gender in Rorschach findings in 9 year old Iranian children» به سومین کنگره جهانی روان شناسی و مشاوره ( 3rd World Conference on psychology, Counseling and Guidance ) که در 9 تا 12 می 2012 در ازمیر ترکیه برگزار شد. این مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شده است.
 • ارائه مقاله ای با عنوان « گزارش درمان ترکیبی رفتاردرمانی شناختی و دارو درمانی یک بیمار مبتلا به اختلال وسواس مقاوم به درمان: مطالعه موردی» به پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1391. این مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت.
 • ارائه مقاله ای با عنوان « بررسی روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت در پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی» به اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران در سال 1388. این مقاله به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.
 • ارائه مقاله ای تحت عنوان « گزارشی از مشکلات روانشناختی مرتبط با بیماری های جسمانی مزمن در کودکان» به سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1389. این مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت.

همایش های علمی

 • شرکت در سومین کنگره جهانی روانشناسی و مشاوره که از 9 تا 12 می 2012 در ترکیه برگزار شد.
 • شرکت در هفتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان که در سال 1394 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
 • شرکت در پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان که در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
 • شرکت در چهارمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان که در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.
 • شرکت در سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان که در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
 • شرکت در اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران که در سال 1388 به مدت 24 ساعت توسط انجمن پزشکان قانونی کشور در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی برگزار گردید.
 • شرکت در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده که در سال 1387 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
 • شرکت در سمینار آموزشی تشخیص و درمان اختلالات عملکرد جنسی که در سال 1386 به مدت 12 ساعت، توسط دپارتمان طب جنسی مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان شناسی بیمارستان روزبه در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی برگزار گردید.
 •  شرکت در سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی که در سال 1386 به مدت 30 ساعت توسط دانشگاه شاهد برگزار گردید.
 • شرکت در اولین کنگره سراسری هنردرمانی که در سال 1385 به مدت 16 ساعت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

سابقه کار

 • روانشناس بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
 • روانشناس درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
 • روانشناس درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان.
 • روان شناس و همکار پژوهشی در بخش BMT3 (بخش پیوند مغز استخوان کودکان) بیمارستان شریعتی.
 • روان شناس بخش روماتولوژی- ایمونولوژی مرکز طبی کودکان
 •  تولید محتوای علمی و راه اندازی واحد روانشناختی در بخش های بستری بیمارستان مرکز طبی کودکان با هدف سازگاری کودکان بستری
 • ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دنیای بهتر.
 • ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دکتر فریبا عربگل.
 • ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی تقوا.
 • ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در مرکز امور بانوان منطقه آزاد قشم.
 • مدرس دوره آموزشی PMT (آموزش مدیریت فرزندپروری به مادران کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری) در درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
 • مدرس دوره آموزشی PMT به رزیدنت های روانپزشکی کودک در بیمارستان روزبه.
 • مدرس دوره مهارت های زندگی در بخش اطفال بیمارستان روزبه.
 •  مدرس دوره آموزشی PMT در مرکز طبی کودکان
 • مدرس دوره مهارت های زندگی در مرکز طبی کودکان
 • مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 100 ساعته تربیت درمانگر کودک در مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دروس:
  • مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی کودک و نوجوان
  • درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودک
  • درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودک
  • مهارت های زندگی کودکان
  • تربیت جنسی کودک و نوجوان
 • مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 100 ساعته تربیت درمانگر کودک در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز در دروس:
  • مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی کودک و نوجوان
  • درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودک
  • درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودک
  • مهارت های زندگی کودکان
  • تربیت جنسی کودک و نوجوان
  • فرزندپروری کودک
  • فرزندپروری نوجوان
  • آسیب شناسی روانی در کودکان
 • سرپرست علمی دوره تربیت درمانگر کودک در کلینیک تخصصی وارش. تهران.
 • مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 110 ساعته تربیت درمانگر کودک در کلینیک تخصصی وارش در دروس:
  • آسیب شناسی روانی در کودکان
  • مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی کودک و نوجوان
  • درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودک
  • درمان شناختی رفتاری افسردگی در کودک
  • درمان شناختی رفتاری PTSD
  • تربیت جنسی کودک و نوجوان
 • برنامه ریز ، مدرس و مسئول نظارت بالینی دوره تربیت درمانگر کودک 120 ساعته در مرکز طلوع آرامش بندرعباس
 • مدرس دوره مربیگری فرزندپروری کودک در شیراز
 • مدرس دوره مداخله در سوء استفاده جنسی کودکان با همکاری مرکز مطالعات سلامت روان آلمان در شیراز
 • مدرس دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان در بهزیستی جزیره قشم
 • مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در بهزیستی جزیره قشم
 • مدرس دوره مهارت های زندگی کودک در جزیره قشم
 • مدرس دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان برای والدین و معلمان جزیره قشم
 • مدرس دوره کاربرد اصول رفتاری در کلاس درس ویژه معلمان در جزیره قشم
 • مدرس دوره مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی کودک و نوجوان در شهر بوشهر
 • مدرس دوره کاربرد CBT در کودکان در شهر بوشهر
 • مدرس دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان در شهر بوشهر
 • مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلالات دفعی کودکان در شهر شیراز
 • مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلال موکنی کودکان در شهر شیراز
 • مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلالات اضطرابی کودکان زیر 6 سال در شهرکرد