ذهن آگاهی(mindfullness) چیست؟

شما سوالاتی در مورد ذهن آگاهی و مدیتیشن دارید. ذهن آگاه پاسخ آن سوالات را دارد.

ذهن آگاهی توانایی بنیادین انسان است که بتواند به طور کامل حضور داشته باشد، از جایی که  هست و از آنچه که انجام می دهد با خبر باشد، و به آنچه که اطرافش اتفاق می افتد بیش از حد واکنش نشان ندهد و غرق در آن نشود.با اینکه ذهن آگاهی چیزی است که همه ما به طور طبیعی در خود داریم، تنها زمانی به راحتی در دسترس ما قرار می گیرد که به طور روزانه تمرین کنیم. هر گاه نسبت به آنچه که مستقیما از طریق حواس تجربه می کنید و نسبت به حالت ذهنتان از طریق افکار و عواطفتان آگاهی پیدا کردید، شما فرد ذهن آگاهی هستید. پژوهش در حال پیشرفتی نشان می دهد، هنگامی که مغزتان را برای ذهن آگاه شدن تمرین می دهید، در حقیقت، در حال تغییر ساختار فیزیکی مغز خود هستید.

درون پویی چیست؟

 دورن پویی رفتن به مقصدی ثابت نیست – سر ها خالی از فکر می شوند، بدون هرگونه حواس پرتی، به مکانی خاص می رویم که در هر لحظه  بسیار مهم است. دورن پویی به نوعی کاوش است. ما در کارهای ذهنمان مداخله می کنیم: احساسات ما (هوایی که بر روی پوست ما وزیده می شود یا بوی تندی که وارد اتاق می شود)، عواطف ما (دوست داشتن این، نفرت از آن، اشتیاق به این، بیزاری از آن)، و افکار ما (دیدن فیلمی که در آن فیلی ترومپت بزند، عجیب نخواهد بود؟!).درون پویی ذهن آگاهی به ما اجازه می دهد که قضاوت  را به تعلیق دربیاوریم و کنجکاوی طبیعی مان را در مورد کار ذهن رها سازیم و به تجربه مان با گرمی و مهربانی نسبت به خودمان و دیگران متوسل شویم.

چگونه تمرین ذهن آگاهی و دورن پویی را انجام دهیم؟

 ذهن آگاهی در هر لحظه، در دسترس ما می باشد، چه از طریق دورن پویی و خوانش های بدن و چه از طریق تمرینات حضور در لحظه، مثلا وقتی تلفن زنگ می زند، به جای آن که برای پاسخ دادن به آن عجله کنید، زمانی را برای مکث کردن و نفس کشیدن لحاظ کنید.جان کبت-زین خالق برنامه کاهش استرس متکی بر تحقیق، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)، توضیح می دهد که چگونه ذهن آگاهی بخشی از مغز ما   را که  فعال نیستند، به کار می اندازد.

مبانی تمرین ذهن آگاهی

ذهن آگاهی به ما کمک می کند که بین خودمان و واکنش هایمان فاصله بیندازیم، واکنش های شرطی مان را از بین ببریم. در اینجا آمده است که چگونه نسبت به ذهن آگاهی در طول روز هوشیار باشیم:گاهی خلوت بگزینید. شما به بالشتک یا نیمکت دورن پویی یا هر وسیله خاصی برای رسیدن به مهارت های ذهن آگاهی نیاز ندارید – اما نیاز دارید که گاهی اوقات  در خلوت باشید و فضایی ببای خود داشته باشید.لحظه حال را همان طور که هست مشاهده کنید. هدف ذهن آگاهی آرام کردن ذهن و یا تلاش برای دستیابی به حالت آرام ابدی نیست. هدف ساده است: ما قصد داریم بدون قضاوت، به لحظه حاضر توجه کنیم. ما هم می دانیم که تنها گفتنش راحت است.اجازه دهید قضاوت هایتان بگذرند. وقتی متوجه می شویم که قضاوت ها در طول تمرین به وجود می آیند، می توانیم یاداشتی ذهنی از آنها برداریم و اجازه دهیم که بگذرند.بازگردید و زمان حال را همانطور که هست مشاهده کنید. ذهن ما اغلب در افکار مان فرو می رود. به همین دلیل است که ذهن آگاهی بازگشت دوباره و دوباره به لحظه حال است.با ذهن سرگردان خود مهربان باشید. خودتان را برای هرگونه افکاری که در ذهنتان پدید می آیند قضاوت نکنید، تنها سعی کنید زمانی را شناسایی کنید که ذهنتان سرگردان شده است، و به آرامی آن را برگردانید.

 

 

 منبع:https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/