واژگان تخصصی در رشته مطالعات برنامه درسی

مخاطبانِ هدف

این کتاب برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با واژگان این رشته را دارد.

نوشته:

صادق موسوی ، علی اردمهر

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .
مطالب مرتبط