بسته آموزشی مهارت زندگی بزرگسالان

مهارت های زندگی مجموعه ای از مهارت ها و شایستگی های فردی و گروهی است که افراد را برای بهتر زیستن در هر سن و سالی توانمند می سازد.

مخاطبانِ هدف

این مجموعه آموزشی برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با مهارت های زندگی را دارد.

پدیدآورنده:

گروه رشد و توسعه روانشناسی در ایران

زینت السادات میرغفوریان

محمد کاظم زاده

حسن تقوی
مطالب مرتبط