روانشناسی ورزش

کتاب حاضر که عنوان روانشناسی ورزش عرضه شده است،کاربردهای بیوفیدبک و نوروفیدبک را در روانشناسی ورزش شرح می دهد.

مخاطبانِ هدف

این کتاب و برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی که مایل است با تاثیرات نوروفیدبک و بیوفیدبک در روانشناسی ورزش آشنا شود،مفید است.

 

نوشته: بنجامین استریک، مایکل لیندن و ریتا سو ویلسون

مترجمان : علی حجتی و نجمه رضا سلطانی

 

خرید به صورت مجزا هم امکان پذیر می باشد .
مطالب مرتبط