کاهش استرس بر اثر بهوشیاری

این دوره بر اساس رویكرد "كاهش استرس بر اساس بهوشیاری"  كه از سال 1979 در دانشگاه
ماساچوست به شكلی رسمی آغاز به كار كرده است طراحی و اجرا می گردد.

 

بهوشیاری یك توانایی انسانی بنیادین است، یك شیوه ی یادگیری توجه عاقلانه به آنچه در زندگی شما رخ می دهد، چیزی كه امكان ارتباط بیشتر را با زندگی درونی و بیرونی تان فراهم می كند. همچنین، بهوشیاری نوعی تمرین است؛ یك شیوه ی سیستماتیك كه هدفش پرورش بینش، درك و وضوح است. بهوشیاری در بافت سلامتی شیوه ای به شمار می آید كه به وسیله ی آن به شكلی تجربه ای می آموزید كه با كاوش و درك اثر متقابل ذهن و بدن و بسیج منابع درونی تان برای مقابله، رشد و شفا، از خود مراقبت بهتری به عمل آورید. حدود سه دهه پژوهش علمی در دانشگاه ماساچوست و مراكز پزشكی سراسر دنیا نشان داده اند كه می تواند تاثیری مثبت و عمیق بر توانایی افراد در كاهش علائم پزشكی و درماندگی MBSR آموزش بهوشیاری و روانشناختی داشته باشد و همزمان به فرد بیاموزد از زندگی خود حداكثر استفاده را ببرد. از سال 1979 بیش از 17000 نفر این دوره را گذرانده اند. ارجاع این افراد توسط بیش از 5000 پزشك، صدها متخصص مراقبت های بهداشتی و نیز مراجعه شخصی صورت گرفته است. این افراد انگیزه نیرومندی داشتند تا با یادگیری چگونگی استفاده از منابع درونی و توانایی طبیعی خود برای سلامت و تعادل بیشتر، آسودگی و آرامش ذهن، كاری برای خود انجام دهند- كاری كه هیچ كس دیگری نمی توانست برایشان انجام دهد. در طی 26 سال گذشته این برنامه به گروه های متنوعی نظیر كارمندان، مسئولین آموزش، وكلا، قضات، زندانیان، متخصصان مراقبت های بهداشتی، روحانیون، قهرمانان ورزشی و المپیك آموزش داده شده است. برنامه ی كاهش استرس بر اساس بهوشیاری در محیط كار به این منظور طراحی شده است كه به شركتكنندگان در دوره كمك كند از توانایی های ذاتی خود برای یادگیری موارد زیر استفاده كنند:

كاهش استرس 
افزایش ثبات خود در موقعیت های پیچیده یا دشوار 
افزایش تفكر خلاق و روشن 
افزایش مهارت های ارتباطی 
پرورش رهبری و كار گروهی 
بهبود كارآیی خود در محیط كار 

در پزشكی، مراقبت های بهداشتی و جامعه مركز بهوشیاری دانشگاه ماساچوست یكی از پیشگامان طب ذهن-بدن و درمان ها و پژوهش های مبتنی بر بهوشیاری است كه پرچمدار انسجام روش های بهوشیاری در پزشكی و مراقبت های بهداشتی است. برنامه های كاهش استرس این دانشگاه اینك در حال گسترش و توسعه ی روز افزون از طریق كلینیك های كاهش استرس بر اساس بهوشیاری و نیز سایر برنامه هایی است كه به صورت آزاد صدها نفر را در پنج قاره جذب خود كرده اند. مركز بهوشیاری یاد شده كه در دانشكده پزشكی دانشگاه ماساچوست، بخش طب رفتاری و پیشگیرانه فعال است، توسط دكتر ساكی اف. سانتورلی مدیریت می شود. این مركز در سال 1995 توسط دكتر جان كابات زین تاسیس گردید. این مركز با سابقه ترین و بزرگترین مركز آكادمیك پزشكی در زمینه برنامه كاهش استرس است. مبانی برنامه ی كاهش استرس بر اساس بهوشیاری: پرورش بهوشیاری را می توان آگاهی متمركز و هدفمند توصیف كرد- شیوه ای برای عطف توجه هدفمند به لحظه ی حال و بدون قضاوت. ممكن است این كار بسیار ساده به نظر برسد و در ظاهر كاربردی در دنیای پیچیده ی مشغله های روزمره نداشته باشد. اما برای بسیاری از ما توجه هدفمند به فعالیت جاری ذهن، حتی برای لحظاتی كوتاه، می تواند بسیار دشوار باشد. هر چند فرض ما این است كه ذهن ما تحت كنترل هشیاری مان قرار دارد، اغلب اوقات این ذهن در رفت و آمدی پایان ناپذیر میان گذشته و حال در نوسان است. زمان اندكی را در حال سپری می كنیم. با وجود این، توانایی ما برای كنار آمدن موثر با استرس، اتخاذ تصمیمات آگاهانه، و دستیابی به منابع دستنخورده ی خود و استفاده از آنها در موقعیت های چالش برانگیز و پرسرعت كاری، به توانایی ما در "حضور" داشتن در لحظه وابسته است. تنها زمانی كه در زمان حال حضور داریم می توانیم توانایی خود را در زمینه های زیر به سطح بهینه برسانیم:
دیدن خود، دیگران و اطلاعات با وضوح بیشتر 
درك موقعیت ها با تمامیت بیشتر 
انتخاب راه حل های موثر و مرتبط با موقعیت 
یادگیری توقف، دیدن، درك و انتخاب سنگ بناهای بهوشیاری هستند و كاربردهای عمیقی در رشد فردی و سازمانی خواهد داشت.