لجبازی در کودکان

اغلب اوقات لجبازی های کودکان هدف دار هستند و آنها...

درمان لجبازی در کودکان 

اغلب گفته می شود که کودکان دو ساله از نظر رفتاری” وحشتناک اند”،زیرا آن ها در این سن خیلی بداخلاقی می کنند. ولی آنچه مسلم است این مشکل از دو سالگی شروع نمی شود و در آغاز سه سالگی از میان نمی رود. در میان کودکان یک ساله هم می توان کج خلقی هایی را دید. همچنین بسیاری از افراد چهل یا پنجاه ساله هم وجود دارند که لجبازی دارند.بیشتر والدین باید تعدادی از این بداخلاقی ها را تحمل کنند. به ویژه بین 2 تا 3 سالگی که کودک می خواهد استقلالش را تثبیت کند و همه کارها را آنطور که خودش می خواهد، انجام دهد نه آنطور که شما به او می گویید. لجبازی کودک هر علتی که داشته باشد، نباید باعث شود شما دایما واهمه داشته باشیدکه در صورت عمل نکردن به یکی از تقاضاهای کودک با صحنه ای چون کوبیدن خودش به زمین و جیغ و فریاد او روبرو می شوید. شما می توانید این گونه رفتارها را با برخورد و واکنش درست در هنگام بروز و بعد از آن تغییر دهید.

علل لجبازی در کودکان

اغلب اوقات لجبازی های کودکان هدف دار هستند آنها برای رسیدن به خواسته خود از روشهای نادرست مانند جیغ کشیدنو گریه کردن استفاده می کنند حال اگر کودک بداند که با کج خلقی به آن هدف نمی‌رسد، احتمال کمی دارد که به این کار مبادرت کند. البته گاهی اوقات کودکان فقط به این دلیل لجبازی می کنند که بیش از حد خسته و گرسنه هستند یا به شدت از نظر روحی برانگیخته شده اند ولی نمی توانند احساساتشان را به درستی بروز دهند.

گاهی هم کودک وقتی نمی تواند کاری را که بسیار دوست دارد، به درستی انجام دهد، ناراحتی و ناامیدی خود را با عصبانیت و لجبازی نشان می دهد. به هر حال، علت بروز این گونه لجبازی ها هر چه باشد این گونه رفتارها اصلا پذیرفتنی نیست. وقتی والدین در برابر رفتارهای نادرست کودک برخوردی قاطعانه داشته باشند و از کودک بخواهند تا زمانی که به رفتار نادرستش خاتمه نداده و خواسته و احساسش را با آرامش بیان نکند به  او جوابی داده نخواهد شد کودک متوجه خواهد شد که چنین رفتارهایی درست و شایسته نیستند و با به کارگیری آن ها راه به جایی نمی برد.