در باب تفکر انتقادی

 ارایه تعریفی از تفکر انتقادی و بررسی مسیری که نویسنده برای تبدیل شدن به یک متفکر نقاد طی کرده است.

برای مشاهده نسخه کامل مقاله اینجا را کلیک بفرمایید.