برگزاری دوره جامع روان درمانی شناختی و رفتاری

سرفصل های این دوره:

ارزیابی و فرمول بندی شناختی رفتاری

و...این دوره در 3 هفته و هر هفته 3 روز توسط دکتر سعیده زنوزیان برگزار می گردد. 

ثبت نام از طریق سایت و تماس با شماره 09170898739 امکان پذیر است. 

جهت اطلاع از جزییات شماره همراه و نام و نام خانوادگی خود را به سامانه 1000717275657 پیامک کنید.1397/10/05-1397/11/05
شیراز