برگزاری کارگاه تخصصی تغییر انگیزشی

 سرفصل های این کارگاه:

چرا افراد مقاومت می کنند

و...این کارگاه 2 روزه و توسط مسعود آهوان برگزار می گردد. 

ثبت نام از طریق سایت و تماس با شماره 09153054738 امکان پذیر است. 


1397/10/20-1397/10/21
شیراز