درباره ما


"آموزش الهام بخش             بهبود زندگی"


 ابتدای کلام؛ 

چیستا،  فرشته علم و دانش ، فرزانگی و معرفت و دارنده راه های خوب و آموزنده، الهام بخش راه ما شد. تا با چیستی، اندیشیدن  و دانستن را سر لوحه کنیم و قدم در مسیر آگاهی و دانش افزایی خود و جامعه مان گذاریم.

گروه روانشناسی چیستا، سالانه آموزش های پیشرفته و حرفه ای را در اختیار بیش از صدها نفر قرار می دهد. اما مهم تر از آنچه که انجام می دهیم، چیزی است که به آن باور داریم.

  باورهای ما

این باور در قلبِ آموزش ها، منابع و موارد کارگاهیِ ما، گنجانده شده است که گسترشِ آموزش، دانش و مهارت، در حوزه رواشناسی می تواتد زندگی افراد، سازمان ها و جوامع را تغییر دهد. بر همین  اساس توجه زیادی به ارائه وگسترشِ دانش آکادمیک و آخرین دستاوردهای به روز دنیای روانشناسی داریم تا در بالاترین کیفیت ممکن باشیم.

به اعتقاد ما آنجا که موضوع اصلی یادگیری است، آموزش به صورت حضوری بسیار فراتر از آموزش های آنلاین یا یادگیری های فردی است. معتقدیم زمانی که به صورت حضوری و درکنار هم یاد می گیریم، تجربه ای متفاوت رخ می دهد که بسیار با ارزش است و نمی توان آن را با دیگر روش های آموزشی جایگزین کرد.

باید گفت که، کلیت محتوای آموزشی گروه روانشناسی چیستا با این دیدگاه شکل گرفته است که به موارد فرهنگی حساس و نسبت به نیاز جامعه مطلع و آگاه باشیم.